0.212 488 0 488
4.Etap 1.Kısım V2-70-71 Vadi Center Karşısı Başakşehir/İSTANBUL || bilgi@edinimo.com

EDİNİMO EĞİTİM

EDİNİM OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ DERSİ;

Yaşadığımız hayat sürekli bir gelişim ve değişim içindedir.İnsanlar da bu değişimin önemli bir parçasıdır.

İnsanlar yaşantılarını sürdürürken sosyalleşmek için çeşitli yollara başvururlar.Bunlardan biri de spordur.Spor bireyi hayata hazırlayan yegane unsurdur.Spor ruh ve beden açısından sağlıklı ; ahlaki açıdan çevresine duyarlı ve topluma saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Özellikle küçük yaş grubundaki bireylerin bedensel gelişiminde,arkadaşlarıyla olan uyumunda sporun yeri yadsınamaz.

Biz de EdinimO olarak ne istediğini bilen ,özgüveni yüksek,ahlaklı,bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.Tabiki bunları yaparken bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak ve bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimizi yönlendirmek en büyük hedefimizdir.

E-BÜLTEN