0.212 488 0 488
4.Etap 1.Kısım V2-70-71 Vadi Center Karşısı Başakşehir/İSTANBUL || bilgi@edinimo.com

EDİNİMO EĞİTİM

Özel Edinim Ortaokulu'nda verilen Fen Bilimleri eğitimi öğrencilerin bilimsel düşünme ve çalışma becerilerini geliştirmek, bu amaçla bilimsel düşüncenin temelini oluşturan; araştırma, inceleme, deney yapma ve deney sonuçlarını yorumlama becerilerini onlara kazandırmak  ve bu sayede onlarda değişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu eğitim süreci yalnızca bilimsel gerçeklerin, kanunların, teorilerin aktarımını değil; bilimsel bilginin değerinin, geçerliliğinin ve sınırlarının değerlendirilmesini, bilginin nasıl üretildiğini anlamayı içermektedir. Bilginin zamanla nasıl değiştiğini sorgulayan, müreffeh bir toplumla bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavrayan, bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığına ve duyarlılığına sahip, bilimi günlük hayatla ilişkilendiren, fen okuryazarı, çağın şartlarına uygun ve evrensel değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

E-BÜLTEN