0.212 488 0 488
4.Etap 1.Kısım V2-70-71 Vadi Center Karşısı Başakşehir/İSTANBUL || bilgi@edinimo.com

EDİNİMO EĞİTİM

Küreselleşme sayesinde ülkeler arasındaki iletişim her geçen gün daha da güçlenmektedir ve dil ülkeler arasındaki bir kültür elçisine dönüşmekte. Bundan dolayı artık tek bir dil öğrenmenin kesinlikle yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Günümüzde İngilizceden sonra en çok konuşulan, aynı zamanda en çok rağbet gören dil ise İspanyolcadır ve kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. 21 ülkede resmi dil olan İspanyolcanın en çok konuşulduğu ve öğretildiği ülkeler: ABD ve İngiltere. Bu rağbetin temeli kuşkusuz ki dünya çapında İngilizceden sonra resmi makamlarda en çok kullanılan dil olmasıdır.

Edinim Okullarında İspanyolca eğitimi 5 ve 7 sınıflarda seçmeli ders olarak eğitim programımızda yer almaktadır. İspanyolca dersinin amacı, yeni kültürleri farklı açılardan tanımak; dinleme, konuşma, yazma, okuma gibi 4 dil becerisine temel sağlamaktır. Dersimiz, dil ve dilbilgisi becerilerinin anlamlı, etkili ve yaratıcı bir tarzda gelişmesine temel oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. İlk etapta dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil yeterliliğini geliştirmek amaçlanmaktadır ve ders saati çoğunlukla dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine adanmıştır. Öğrenciler anlamlı, etkili akıcı ve yaratıcı iletişim kurabilmek için basit diyaloglar, kısa hikayeler ve kısa videolar baz alınmaktadır. ilerleyen eğitim sürecinde hedeflenen ise, dil yapılarını yeniden inceleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra, metinsel analize ve İspanyolca konuşan dünyanın kültürel hikayeleri ve sosyal konularına giriş niteliğindedir. Öğrenci, seçtiği bir dizi literatür ve ya film içeren çeşitli metinlerden faydalanarak sunum yapacaktır. Göze ve kulağa hitap eden bu sunumlar sayesinde akılda kalıcılık sağlanacaktır.

E-BÜLTEN