0.212 488 0 488
4.Etap 1.Kısım V2-70-71 Vadi Center Karşısı Başakşehir/İSTANBUL || bilgi@edinimo.com

EDİNİMO EĞİTİM

Müzik, geçmişten günümüze kadar, mutluluk, hüzün vb. duyguları ifade etmek için bir araç olmuştur. Örneğin bir ezgi hiçbir söz barındırmasa dahi, bizi çeşitli duygu hallerine sokabilir.

Müziğin estetik yönü de bugüne kadar birçok farklı düşünce yapısının oluşmasına sebep olmuştur. Önde gelen müzik adamlarından bazıları bu açıdan kurumsallığı önemserken, bazıları da tamamen özgür olunması ve belli başlı kurallara bağlı kalınmaması gerektiğini savunmuştur. Bu nedenle müziğin kişi üzerinde bıraktığı duygu ve düşünceler farklılık gösterse de estetik olmak gibi bir amaç taşır. Bu açıdan müzik eğitiminin önemi büyüktür. Örneğin bir klasik müzik eseri duygu ve ruh haline göre kişiden kişiye farklılık göstermeyip estetik anlamda aynı izlenimi verebilir. Ya da kurallara çok bağlı kalmayan ancak yine kendi içinde bir sistemi olan Jazz müziği ve bu sistematiğin kendi içinde barındırdığı estetik yönü algılayabilmek için iyi bir dinleyici olmak gerekir. İyi bir dinleyici olmakta iyi bir müzik eğitiminden geçer. Bu bağlamda estetik duyarlılığın estetik bir bilgi yargısı değil, bir beğeni yargısı olduğu gerçeğini Özel Edinim Ortaokulu öğrencileriyle paylaşarak, onların güzel nesnelere ve duygulara dair duyumlarını geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak bizim amacımız olacaktır.

Edinim okullarında müzik eğitimi öncelikli olarak müziği sevdirmeyi, eğlenerek öğrencinin yaş grubuna uygun seviyede nota okuma becerisini kazandırmayı, eğitimlerle yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğini pekiştirmeyi, öğrencilerimizin iyi bir müzik kulağı kazanmalarını ve kalıcı bir müzik kültürüne sahip olmalarını amaçlar. Müzik eğitiminde tüm öğrencilere öncelikli olarak yaş gruplarına göre nota  ve en az bir enstruman eğitimi verilmekte ve ayrıca müzik yeteneklerine göre oluşturulan müzik kulubü sınıflarında ve enstruman eğitimi kurslarında bu eğitimin daha ileriye götürülmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim sonucunda öğrencimiz çeşitli sosyal etkinliklerde topluluk önünde performans sergileyebilme ve böylece de sosyal yönlerini geliştirme fırsatını yakalar.

E-BÜLTEN