0.212 488 0 488
4.Etap 1.Kısım V2-70-71 Vadi Center Karşısı Başakşehir/İSTANBUL || bilgi@edinimo.com

EDİNİMO EĞİTİM

Bilindiği üzere dünyada altıbine yakın dil konuşulmakta  ve her bir dil farklı bir düşünce yapısını yansıtmaktadır.  Dünyanın en büyük beşinci dili olan Rusça,dünyaca öneme sahip ,büyük bir coğrafyada konuşulan bir dildir ve edebiyat tarihine damgasını vurmuş  romanların dili olmakla ayrıcalık kazanmıştır.Tolstoy, Dosyotevski,Puşkin,Çehov gibi edebiyatçılar Rusça'nın dünya çapında bir dil olarak tanınmasını kolaylaştırmıştır.Ayrıca, akademik alanda  İngilizceden sonra en çok kullanılan ve yayın çıkarılan dil Rusça'dır.

Edinim Okullarında Rusça eğitimi Türkçe ve İngilizce’de de olduğu gibi belli başlı aşamalardan oluşmakta ve  5.-7. sınıflarda seçmeli ders olarak eğitim programımızda yer almaktadır.

Rusça dil eğitimi ; birinci aşamada harfleri tanımayı, onları doğru telaffuz etmeyi ve yazmayı amaçlamaktadır.Rus alfabesi Kiril harflerinden oluştuğu için gerek yazma,gerekse de telaffuz bakımından öğrenciler yeni ve farklı bir dille karşı karşıya kalırlar.Bunun yanı sıra , Rusça yapılan gündelik diyalogları ( tanışma,aile ile ilgili bilgiler,hava durumu vs.. )ve kelimeleri, kısa filmler ‘slaytlar’,grup oyunları ve şarkılar eşliğinde öğrenirler.

Harfleri doğru telaffuz etme ve yazma çalışmalarımız tamamlandıktan sonra, cümleleri heceleyerek okumaları,kelimeleri ve kısa cümleleri yazmaları amaçlanır.Bunun yanında öğrencilerin kendi aralarında kısa diyologlar kurması,renkleri,sayıları,geometrik şekilleri,haftaları ve  ayları isimlendirmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin temel okuma yazma becerilerini kazandıktan sonra Rus dilinin temel gramer çalışmaları ile ilgili alıştırma ve yazma etkinlikleri yapılır.Ayrıca Rus edebiyatından şiirler ve kısa hikayeler de okunur.

E-BÜLTEN