0.212 488 0 488
4.Etap 1.Kısım V2-70-71 Vadi Center Karşısı Başakşehir/İSTANBUL || bilgi@edinimo.com

EDİNİMO EĞİTİM

Bilgiye her daldan kolayca ulaşabildiğimiz çağımızda öğrencilerimizin sadece bilgiye sahip olmasını değil, bildiklerini değerlendirmesini ve şekillendirmesini önemsiyoruz. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerimizi; kültür ve tarih bilinci gelişmiş, Atatürk ilke ve inkilaplarini benimsemiş, demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, sorumluluklarının ve haklarının bilincinde, çevresine duyarlı, eleştirel düşünebilen, bilgiyi kendi değer yargılarıyla yorumlayabilen, öğrendiklerini yaratıcı fikirlerle şekillendirebilen, sosyal katılım becerileri yüksek, hızla değişen dünyaya uyum sağlayan, bilinçli,etkin ve üretken vatandaşlar olarak yetiştiriyoruz.

Dersimizde kullandığımız interaktif sistemlerle öğrencilerimize çoklu öğrenme ortamları sunuyoruz. Örneğin bir müzeyi sanal olarak ziyaret edebiliyor ya da akıllı televizyonlarımızda her türlü haritayı farklı ebatlara getirip üzerinde çizimler yapabiliyoruz. Aktivite odalarımızda oynadığımız eğitici oyunlarımız, yaratıcı drama uygulamalarımızla sosyal bilgiler dersini bütünüyle ezber olmaktan çıkartıyor, hayatımızın içindeki bir keşfe dönüştürüyoruz. Konularımız arasındakı bağlantıları kavram haritalarıyla güçlendiriyor, etkinliklerimizle öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Farklı eğitim teknikleriyle oluşturduğumuz aktif öğrenme uygulamalarımızla öğrencilerimizin hem bilgiye hakimiyetlerini arttırıyoruz ,hem de bildiklerini demokratik yollarla kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.Velilerimizle kurduğumuz sağlıklı ve güçlü iletişimle öğrencilerimizin ders programı takiplerini yapıyor ve konu eksiklerini etütlerle tamamlıyoruz.

E-BÜLTEN