0.212 488 0 488
4.Etap 1.Kısım V2-70-71 Vadi Center Karşısı Başakşehir/İSTANBUL || bilgi@edinimo.com

EDİNİMO EĞİTİM

Türkçe dersi ;öğrencilerde dil becerilerini geliştirme,anadil bilincini kazandırma ve diğer derslerle olan yakın ilişkileri nedeniyle çok yönlü bir derstir.Bu özelliğinden dolayı sınıf içi uygulamalarda değişik yöntem ve tekniklere başvurmayı gerektirir.

Örneğin çoğu dilbilgisi etkinliği görsellerle desteklenir.Ya da somut nesneler üzerinde uygulamalar yapılır.Böylece hem göze hem de kulağa hitap edilir.

Öze Edinim Ortaokulu'nda  Türkçe dersi eğlenceli ve öğrenciyi aktif kılacak biçimde işlenir.Öğrenci gerçek hayattan örneklerle edindiği konuyu konuyu pekiştirir,çıkarımlar yapar.Böylece hem empati, hem de sözel ifade yeteneği gelişir.

Edinim okulu öğrencisi boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirir.Kitap okuma alışkanlığı veli işbirliği ile desteklenir.

Atasözleri ve deyimlerimizi hikayeleriyle,ortaya çıkış şekilleriyle ve günlük yaşamdaki kullanımlarıyla öğrenir.’’Milli ve manevi değerlerin '' önemini kavrar.

Ders içinde yapılan drama etkinliklerinde vücut dilini aktif bir biçimde kullanmayı öğrenir,topluluk önünde konuşma yeteneğini geliştirir.

 

                                    

 

E-BÜLTEN